ergo hestia

Informacje o agencie

Obecnie pracujemy w pełni zdalnie - serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego.

Od 1998 roku jestem pośrednikiem ubezpieczeniowym a od roku 1999 współpracuję z grupą ERGO Hestia.
Posiadam szerokie pełnomocnictwo do zawierania umów ubezpieczenia komunikacyjnych, majątkowych i życiowych (osobowych).

Wciąż doskonalone umiejętności pozwalają mi na obsługę klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych w pełnym zakresie ubezpieczeń oferowanych na rynku.

Chętnie uczestniczę w warsztatach oraz wernisażach poświęconych sztuce co pozwala mi na rozszerzenie horyzontów w sferze emocjonalnej. Moim hobby jest ogród a spełnieniem rodzina.

Formularz kontaktowy

Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Temat wiadomości
Treść wiadomości

Oświadczenie Administratora Danych Osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z administratorem danych osobowych:
1) pisemnie, na adres ul. Hestii 1, 81-731 Sopot;
2) telefonicznie, pod numerem: 801 107 107 lub (58) 555 55 55.

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
1) pisemnie, na adres: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot;
2) za pośrednictwem adresu mailowego: iod@ergohestia.pl;
3) poprzez formularz w sekcji Ochrona Danych Osobowych na stronie www.ergohestia.pl.

rozwiń